Firma nabízí výstavbu bytových a činžovních domů na klíč na pozemku investora včetně koordinace požadavků jednotlivých nájemců nebo standartně dle prováděcího projektu stavby. Zařízení staveniště si firma zajištuje sama na pozemku investora v místě samém.